Διακόπτες-Ροοστάτες - Zwave Greece - Leading Greek Z-Wave store for the wireless smart home

 έρευνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Διακόπτες-Ροοστάτες

Ενημερωθείτε > Τι να επιλέξετε

Οι ηλεκτρικοί διακόπτες (On/Off) και οι αυξομειωτές (Dimmer) έντασης φωτισμού ελέγχουν γενικά τα ηλεκτρικά φορτία και τους λαμπτήρες ειδικότερα. Οι ηλεκτρικοί διακόπτες ελέγχουν όλα τα είδη φορτίων αλλά η εφαρμογή των αυξομειωτών έντασης φωτισμού περιορίζεται στους λαμπτήρες. Ανάλογα με τη μέθοδο αυξομείωσης της έντασης φωτισμού τα προσφερόμενα υλικά ελέγχουν λαμπτήρες αλογόνου ή μια ευρύτερη σειρά επαγωγικών και αντιστατικών φορτίων.

Κατά την εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού διακόπτη ή ενός αυξομειωτή έντασης φωτισμού τo υπάρχον σύστημα καλωδίωσης είναι σημαντικό. Υπάρχουν συστήματα 2-καλωδίων και συστήματα 3-καλωδίων. Σε ένα σύστημα 2-καλωδίων μέσα στο επίτοιχο κουτί καταλήγουν μόνο ένα εισερχόμενο και ένα εξερχόμενο καλώδιο προς το φορτίο. Στα συστήματα τριών καλωδίων υπάρχει και ουδέτερος. Προκειμένου να τροφοδοτηθεί το ηλεκτρονικό μέρος του διακόπτη ή του αυξομειωτή έντασης φωτισμού, πρέπει να συνδεθεί με τη συσκευή ο ουδέτερος.

Γενικά οι διακόπτες ή οι αυξομειωτές έντασης φωτισμού συνήθως εγκαθίστανται στο επίτοιχο κουτί και παρεμβάλλονται ανάμεσα στο διακόπτη και τα καλώδια από τον τοίχο.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού