Πανεπιστήμια - Zwave Greece - Leading Greek Z-Wave store for the wireless smart home

 έρευνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Πανεπιστήμια


Η εταιρεία συνεργάζεται με τα περισσότερα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα της Ελλάδος προμηθεύοντας ποιοτικό ασύρματο εξοπλισμό αυτοματισμού για να καλύψουν ανάγκες στην υλοποίηση των έργων που έχουν αναλάβει μέσω των διαφόρων Ευρωπαικών προγραμμάτων.T.E.I. Πειραιά – έξυπνο εργαστήριο

Σύστημα παρακολούθησης του εργαστηριακού (υπολογιστικού εξοπλισμού) και του χώρου στον οποίο αυτός φιλοξενείται. Το σύστημα παρακολούθησης αποτελείται από
  • έναν ελεγκτή vera controller,
  • μία επαφή ελέγχου ανοίγματος της πόρτας του εργαστηρίου
  • μία επαφή ελέγχου ανοίγματος του rack στο οποίο στεγάζονται οι servers του υπολογιστικού νέφους
  • έναν αισθητήρα θερμοκρασίας, υγρασίας και κίνησης, ο οποίος παρακολουθεί τις συνθήκες περιβάλλοντος και την πιθανή παραβίαση του παραθύρου που υπάρχει στο χώρο.
  • έναν infrared ελεγκτή του κλιματιστικού για περιπτώσεις που αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες
  • έναν ανιχνευτή καπνού
  • ένα ρελέ λειτουργίας ηλεκτρικών ρολών
  • Μια κλειδαριά με κωδικούς ώστε να υπάρχει έλεγχος ποιος και πότε χρησιμοποιεί το εργαστήριο.
  • Επίτοιχες πρίζες και ρελέ για έλεγχο διαφόρων συστημάτων του εργαστηρίου.
  • Μετρητή ρεύματος για μέτρηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης.

Ε.Μ.Π. φωνητικές εντολές

Φωνητικός έλεγχος του έξυπνου σπιτιού από το Εθνικό Μετσόβειο.
Η διεπαφή του χρήστη με το σπίτι μέσω μικροφώνων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από ομάδα του Ε.Μ.Π. με ειδίκευση σε computer speech and vision, signal processing.
Τα αισθητήρια χώρου και ρελέ που χρησιμοποιήθηκαν είναι τεχνολογίας zwave με zwave κεντρικό ελεγκτή.

 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού