Τεχνολογία Zwave - Zwave Greece - Leading Greek Z-Wave store for the wireless smart home

 έρευνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Τεχνολογία Zwave

Το Zwave είναι ένα πρωτόκολλο ασύρματων επικοινωνιών που σχεδιάστηκε ειδικά για τον έλεγχο και τη παρακολούθηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων εξ' αποστάσεως. Σήμερα, είναι η πλέον ώριμη και διαδεδομένη τεχνολογία στην αγορά των ασύρματων συστημάτων και διαθέτει αξιόπιστα, προσιτά και εύκολα στη χρήση ‘’έξυπνα’’ προιόντα που καλύπτουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας.
Τα χαρακτηριστικά της ασύρματης Zwave επικοινωνίας είναι απλότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια.

Περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω.

Zwave official logo
WHY IS Z-WAVE
THE PREFERRED CHOICE
FOR SMART HOME IOT?
OPEN STANDARD
By utilizing the ITU 9959 global radio standard and offering a publicly-available application layer for product interoperability, Z-Wave technology is the most open development environment for smart products and services, and powers the world’s largest ecosystem of smart “things” for the IoT.
Thanks to Z-Wave’s interoperable product democracy, and many other technological and business advantages, more than 375 of today’s leading global manufacturers and service providers have made Z-Wave their smart home protocol of choice.

100% INTEROPERABLE
True product interoperability has been the guiding principle behind Z-Wave technology since its inception.  Every product in the Z-Wave ecosystem will work with every other product, regardless of type, brand, manufacturer or version. No other smart home/IoT protocol can make this claim.
Other “smart” technologies use multiple, or even optional standards that effectively result in closed systems. This limits product choices for both vendors and consumers. Z-Wave is the only solution for smart home/IoT that guarantees interoperability.

WHOLE-HOME COVERAGE
Z-Wave’s intelligent mesh network covers any size home or building, using a hybrid routing algorithm that combines source and dynamic routing to communicate between nodes. Every node in a Z-Wave network acts as a repeater, which results in thorough, dependable whole-home coverage.
To ensure mission-critical reliability, even in homes saturated with wireless activity,
Z-Wave uses the sub-GHz band, rather than the crowded 2.4 GHz range used by other technologies. Z-Wave’s mesh network delivers low latency and outstanding range, with a minimum line of sight range of 120 feet (indoors ) required for certification. Z-Wave messages can also hop up to 4 times, resulting in 600 feet of whole-home coverage.

EASY TO GET STARTED
Z-Wave is streamlined for rapid product development and ease of market entry. A full suite of development kits, modules and reference designs makes the process of creating, customizing and launching new Z-Wave products and services as easy as 1-2-3.
Choose a development kit. Design your Z-Wave offering (or use one of our reference designs) with support from our technical site. Then submit your product for interoperability certification. That’s it. Your Z-Wave products and services can be up and running before the quarter is out.

BACKWARD COMPATIBLE
Technological obsolescence is a recurring nightmare for service providers and utilities whose smart products are physically installed throughout their customers’ homes. Adding new products or services that don’t work with previously-installed equipment results in costly truck rolls and frustrated consumers.
Z-Wave technology sidesteps this problem completely, by mandating backward-compatibility for all Z-Wave products. The very first Z-Wave devices on the market from ten years ago still perform as intended with the very latest Z-Wave technologies.

LOWEST POWER CONSUMPTION
Z-Wave technology offers industry-leading power management technologies for smart devices, including intelligent sleep modes. Depending on the application, Z-Wave sensors can deliver multi-year battery life, which greatly reduces maintenance requirements for product and service providers.
Sigma Designs’ unique FLiRS technology enables Z-Wave to achieve near real-time communication with battery driven devices, while still delivering the low latency needed for door locks, lighting, water and other controls requiring immediacy.

WHAT ABOUT SECURITY?
Sigma Designs’ latest Security 2 (S2) framework puts the Z-Wave standard at the forefront of IoT security for residential smart home products. Homes with S2 Z-Wave devices are virtually un-hackable.
 
 
THE LARGEST SYSTEM OF INTEROPERABLE  IOT PRODUCTS
There are over 375 companies offering more than 1500 Z-Wave products throughout the global markets.
 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού