Όροι χρήσης - Zwave Greece - Leading Greek online store for the wireless smart home

Smart Wireless Home
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όροι χρήσης

1.Όροι Εξυπηρέτησης
Η δικτυακή διεύθυνση ανήκει στην εταιρεία MobileHome.
1.1. Αποδοχή όρων
Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης και θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους Όρους Εξυπηρέτησης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση της δυνατότητας επικοινωνίας με την εταιρεία μέσω του δικτυακού της τόπου.
1.2. Στοιχεία Πελάτη και προσωπικά δεδομένα
Για την επικοινωνία του χρήστη με την εταιρεία, ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία : Όνομα, Επώνυμο, Όνομα ή επωνυμία εταιρίας, Τηλέφωνο, Διεύθυνση e-mail. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επικοινωνία της εταιρείας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρήστη.
1.3. Υποχρεώσεις Χρήστη
Ο Χρήστης του δικτυακού τόπου υποχρεούται :
1.3.α. Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο της MobileHome, για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της MobileHome, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
1.3.β. Να παρέχει ορθά Στοιχεία Όνομα, Επώνυμο, Όνομα ή επωνυμία εταιρίας, Τηλέφωνο, Διεύθυνση e-mail, για την επικοινωνία με τον εταιρεία.
2. Όροι Συνεργασίας για προτεινόμενα προϊόντα
2.1.Παραγγελίες - Παράδοση.
Σύμφωνα με τους όρους Συνεργασίας της MobileHome στο eshop της εταιρείας www.mobilehome.gr
3.1 Αποδοχή Όρων
Ο πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους για την επικοινωνία του με την εταιρεία
Copyright 2024 MobileHome All rights reserved
Λεωφόρος Σμύρνης 1, 17237, Υμηττός Τηλ.2118001814 email.htoubexis@zwave.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο